Schön war's

08.09.2019

Herbstmeeting der Thermikflieger.eu auf dem Petit Ballon Anfang September 2019

Fürmann Alm

23.08.2019

Direkt neben der A8,
kurz vor dem Grenzübergang bei Salzburg